Μετά την συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» διασφαλίστηκε ότι τα έργα που έχουν υπαχθεί στον Α΄ και Β΄ κύκλο θα συνεχίσουν να υλοποιούνται, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε.


Η Επιτροπή ενέκρινε την υπαγωγή 8.731 αιτήσεων στο Β΄ κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», δηλαδή κυρίως το σύνολο των αιτήσεων χωρίς δάνειο, καθώς και έναν αριθμό αιτήσεων με δάνειο. Ο συνολικός προϋπολογισμός παρεμβάσεων των αιτήσεων υπερβαίνει τα 146 εκατ. ευρώ ενώ η δημόσια δαπάνη με επιχορήγηση ή δάνειο πλησιάζει τα 102 εκατ. Ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων σε υπαγωγή για το Β΄ κύκλο υπερβαίνει τις 15.300 (περίπου 70% των υποβληθέντων) και μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 285 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατ. Ευρώ.

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την υπαγωγή μικρού αριθμού αιτήσεων στον Α΄ κύκλο του προγράμματος. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων σε υπαγωγή για τον Α΄ κύκλο, ανέρχεται σήμερα σε 42.676 με προϋπολογισμό των παρεμβάσεων 637 εκατ. ευρώ. Έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 36.200 έργα τα οποία αντιστοιχούν σε προϋπολογισμό παρεμβάσεων 484 εκατ. Ευρώ.

Η πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι στη συνέχεια να ακολουθήσει άμεσα η υπαγωγή και των υπολοίπων αιτήσεων του Β΄ κύκλου (περίπου 6.700), προκειμένου αφ’ ενός να στηριχτούν οι δικαιούχοι και αφ’ εταίρου να τονωθεί η αγορά και οι επιχειρήσεις.